Offset

Štampa

Offset štampa

Ravna (ofset) štampa primjenjuje se kao indirektna štampa, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se predhodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar – valjak), a zatim sa nje na materijal za štampu.

Kod ravne štampe štampajući i ne štampajući elementi se nalaze u istoj ravni, a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama. Štamparska forma je tako odrađena da su štampajuće površine prijemčive za boju, a da odbijaju vodu, dok ne štampajuće površine primaju vodu, a poslije vlaženja odbijaju boju. Sredstvo za vlaženje (voda) se prvo nanosi na formu, prekriva u tankom sloju liofobne, ne štampajuće elemente, dok boja koja se na formu nanosi nakon vode prekriva samo liofilne, odnosno štampajuće elemente.

Postoje tehnike ravne, visoke i duboke indirektne štampe. Postupak ravnog ofseta je danas najrasprostranjeniji postupak štampanja, ona pokriva 85 % štamparske djelatnosti u cijelom svijetu.

Prednosti ofset u odnosu na druge metode štampe su:
– Dosljedno visok kvalitet slike. Ofset štampa daje oštre i čiste slike.
– Brza i laka proizvodnja ploča štampanja.
– Duži radni vijek ploča za štampanje, jer ne postoji direktan kontakt između ploče i površine štampanja.
Pravilno razvijene ploče uz primjenu optimizovanih boja mogu trajati i do milion otisaka
– Ofset štampa je najjeftiniji način da se proizvede visok kvalitet štampe za komercijalno štampanje u
velikim količinama.

Imate li upit za nas?

051 420 – 120

info@primaprom.com

Pošalji upit