Brza i jednostavna saradnja sa Primaprom Provjerite naše mogućnosti i uvjerite se u ono što garantujemo!


Primaprom usluga

Usluge koje nudimo su grafički dizajn, koričenje, pakovanje, servis (računara, mob.tel, telefona, stampača i druge biroopreme).

Primaprom proizvodnja

Stamparija Primaprom dugi niz godina funkcionise kao samostalna jedinica koja konstantno raste i razvija kadar koji je spreman da odgovori vaznim zahtjevima trzista.

Primaprom prodaja

Kao preduzeće koje se bavi proizvodnjom i prometom kancelarijskog materijala Primaprom d.o.o. je uspio da razvije svoje tržište širom Bosne i Hercegovine, zaposli obrazovan i stručan kadar.